Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Marek 3,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Marek 3,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.