Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Marek 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Marek 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.