Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému: Marek 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2

Marek 3


Marek, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému: Marek 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.