Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Marek 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2


Marek, Kapitola 2

Marek 3


Marek, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Marek 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.