Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Marek 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2


Marek, Kapitola 2

Marek 2


Marek, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Marek 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.