Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč Marek 1,43›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2


Marek, Kapitola 2

Marek 2

Komentáře k verši :

Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč Marek 1,43

Počet veršů v Bibli je 31 167.