Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Marek 1,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2


Marek, Kapitola 2




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Marek 1,32





Počet veršů v Bibli je 31 167.