Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým. Marek 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komentáře k verši :

Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým. Marek 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.