Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." Matouš 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 4


Matouš, Kapitola 4

Matouš 5


Matouš, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." Matouš 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.