Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Matouš 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 2


Matouš, Kapitola 2

Matouš 2


Matouš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Matouš 1,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.