Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, Matouš 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 2


Matouš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, Matouš 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.