Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Malachiáš 3,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Matouš 1


Matouš, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Malachiáš 3,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.