Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: »Co mluvíme proti tobě?« Malachiáš 3,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 3


Matouš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

"Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: »Co mluvíme proti tobě?« Malachiáš 3,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.