Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! Malachiáš 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! Malachiáš 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.