Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Malachiáš 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

"Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Malachiáš 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.