Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových stanů, bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dar Hospodinu zástupů. Malachiáš 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 3

Malachiáš 3

Komentáře k verši :

Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových stanů, bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dar Hospodinu zástupů. Malachiáš 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.