Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců? Malachiáš 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 3

Malachiáš 3

Komentáře k verši :

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců? Malachiáš 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.