Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Věděli jste to, vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí: Chci mít smlouvu s Lévim, praví Hospodin zástupů. Malachiáš 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 2

Malachiáš 3


Malachiáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Věděli jste to, vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí: Chci mít smlouvu s Lévim, praví Hospodin zástupů. Malachiáš 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.