Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami: "Hospodin je veliký i za pomezím Izraele." Malachiáš 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 2

Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami: "Hospodin je veliký i za pomezím Izraele." Malachiáš 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.