Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly." Malachiáš 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1


Malachiáš, Kapitola 2

Malachiáš 2

Komentáře k verši :

Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly." Malachiáš 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.