Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude zasvěcen Hospodinu zástupů. Všichni obětníci budu přicházet a brát si z nich a v nich vařit. A nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onon den. Zacharjáš 14,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1

Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

I každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude zasvěcen Hospodinu zástupů. Všichni obětníci budu přicházet a brát si z nich a v nich vařit. A nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onon den. Zacharjáš 14,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.