Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V onen den bude na zvoncích koní nápis: "Svatý Hospodinu", a hrnce v domě Hospodinově budou jako obětní misky před oltářem. Zacharjáš 14,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1

Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

V onen den bude na zvoncích koní nápis: "Svatý Hospodinu", a hrnce v domě Hospodinově budou jako obětní misky před oltářem. Zacharjáš 14,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.