Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prohřeší se Egypt a prohřeší se každý jiný pronárod, který nebude putovat, aby slavil slavnost stánků. Zacharjáš 14,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1

Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Prohřeší se Egypt a prohřeší se každý jiný pronárod, který nebude putovat, aby slavil slavnost stánků. Zacharjáš 14,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.