Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budou tu sídlit a nebude už klatby. Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Zacharjáš 14,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 14


Malachiáš, Kapitola 1

Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Budou tu sídlit a nebude už klatby. Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Zacharjáš 14,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.