Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budou říkat: "Nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí." Zacharjáš 13,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 13


Zacharjáš, Kapitola 14

Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Budou říkat: "Nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí." Zacharjáš 13,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.