Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Obrátil jsem se na posla, který se mnou mluvil, a otázal jsem se ho: "Co to znamená, můj pane?" Zacharjáš 6,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 6


Zacharjáš, Kapitola 7

Zacharjáš 8


Zacharjáš, Kapitola 8

Komentáře k verši :

Obrátil jsem se na posla, který se mnou mluvil, a otázal jsem se ho: "Co to znamená, můj pane?" Zacharjáš 6,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.