Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Řekl mi: "To je Svévole", mrštil jí do éfy a přiklopil otvor olověným poklopem. Zacharjáš 5,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 6


Zacharjáš, Kapitola 6

Zacharjáš 7


Zacharjáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Řekl mi: "To je Svévole", mrštil jí do éfy a přiklopil otvor olověným poklopem. Zacharjáš 5,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.