Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A hle, pozvedlo se olověné víko, a tam uvnitř éfy sedí jakási ženština. Zacharjáš 5,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 5


Zacharjáš, Kapitola 6

Zacharjáš 7


Zacharjáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

A hle, pozvedlo se olověné víko, a tam uvnitř éfy sedí jakási ženština. Zacharjáš 5,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.