Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Posel se mě otázal: "Co vidíš?" Odvětil jsem: "Vidím letět svitek dvacet loket dlouhý a deset loket široký." Zacharjáš 5,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 5


Zacharjáš, Kapitola 5


Zacharjáš, Kapitola 6

Zacharjáš 7


Zacharjáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Posel se mě otázal: "Co vidíš?" Odvětil jsem: "Vidím letět svitek dvacet loket dlouhý a deset loket široký." Zacharjáš 5,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.