Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A nad ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy." Zacharjáš 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 4


Zacharjáš, Kapitola 4


Zacharjáš, Kapitola 5

Zacharjáš 6


Zacharjáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

A nad ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy." Zacharjáš 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.