Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník." Zacharjáš 3,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 4


Zacharjáš, Kapitola 4

Zacharjáš 6


Zacharjáš, Kapitola 5


Zacharjáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník." Zacharjáš 3,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.