Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ztiš se před Hospodinem, veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku." Zacharjáš 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 3


Zacharjáš, Kapitola 3


Zacharjáš, Kapitola 4

Zacharjáš 5


Zacharjáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Ztiš se před Hospodinem, veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku." Zacharjáš 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.