Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc Zacharjáš 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 2


Zacharjáš, Kapitola 3

Zacharjáš 4


Zacharjáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc Zacharjáš 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.