Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazcem v ruce. Zacharjáš 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 2

Zacharjáš 4


Zacharjáš, Kapitola 3


Zacharjáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazcem v ruce. Zacharjáš 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.