Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vaši otcové - kde jsou? A proroci - mohli žít věčně? Zacharjáš 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 1

Zacharjáš 2


Zacharjáš, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vaši otcové - kde jsou? A proroci - mohli žít věčně? Zacharjáš 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.