Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
co se dálo? Když někdo přišel k hromadě obilí pro dvacet měr, bylo na ní jen deset. Když někdo přišel k lisu, aby nabral z kádě padesát měr, bylo v ní jen dvacet. Ageus 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2


Zacharjáš, Kapitola 1

Zacharjáš 2


Zacharjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

co se dálo? Když někdo přišel k hromadě obilí pro dvacet měr, bylo na ní jen deset. Když někdo přišel k lisu, aby nabral z kádě padesát měr, bylo v ní jen dvacet. Ageus 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.