Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ageus na to pokračoval: "Tak je tomu přede mnou s tímto lidem, s tímto pronárodem, je výrok Hospodinův, i se vším dílem jejich rukou: cokoli sem přinášejí je poskvrněné. Ageus 2,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2


Zacharjáš, Kapitola 1

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Ageus na to pokračoval: "Tak je tomu přede mnou s tímto lidem, s tímto pronárodem, je výrok Hospodinův, i se vším dílem jejich rukou: cokoli sem přinášejí je poskvrněné. Ageus 2,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.