Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dvacátého čtvrtého dne devátého měsíce druhého roku vlády Dareirovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Ageovi. Ageus 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Dvacátého čtvrtého dne devátého měsíce druhého roku vlády Dareirovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Ageovi. Ageus 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.