Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Ageus 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Ageus 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.