Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Ageus 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

"Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Ageus 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.