Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! Ageus 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! Ageus 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.