Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dvacátého prvního dne sedmého měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: Ageus 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Dvacátého prvního dne sedmého měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: Ageus 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.