Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
dvacátého čtvrtého dne šestého měsíce druhého roku vlády krále Dareia. Ageus 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Zacharjáš 1


Zacharjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

dvacátého čtvrtého dne šestého měsíce druhého roku vlády krále Dareia. Ageus 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.