Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Ageus 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 2

Ageus 2

Komentáře k verši :

Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Ageus 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.