Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Ageus 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 2

Ageus 2

Komentáře k verši :

Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Ageus 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.