Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. Ageus 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 2

Ageus 2

Komentáře k verši :

"Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. Ageus 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.