Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! Ageus 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 2

Ageus 2

Komentáře k verši :

Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! Ageus 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.