Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Ageus 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 2

Ageus 2

Komentáře k verši :

"Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Ageus 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.