Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: Ageus 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: Ageus 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.