Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: »Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.«" Ageus 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2
Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

"Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: »Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.«" Ageus 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.